Kadra

Kadra

Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta ręki.

Martyna Elmanowska

Ukończyłam studia magisterskie w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na kierunku Pedagogika Ogólna i Pedagogika wczesnoszkolna z elementami logopedii. Od 2018 roku jestem certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej i członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Pracę z dziećmi zaczęłam w 2010 roku jako nauczyciel wychowawca. W trakcie tych lat ukończyłam szereg kursów tj.:

– INTEGRACJA SENSORYCZNA I, II STOPIEŃ;
– POLSKIE STANDARYZOWANE TESTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ;
– TERAPIA RĘKI I,II STOPIEŃ;
– METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WG. WERONIKI SHERBORNE;
– ORIGINAL PLAY dr O.Fred Donaldson;
– DZIECIĘCA MATEMATYKA PROF. EDYTY GRUSZCZYK – KOLCZYŃSKIEJ;
– METODA DOBREGO STARTU;
– Sensoraki. Jak wspierać rozwój integracji sensorycznej u dzieci?;
– W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne;
– Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci w kontekście zaburzeń SI;
– Na drodze ku samodzielności. Tworzenie warunków rozwoju i systemu wsparcia dla dzieci z zespołem Aspergera i ich rodziców;
– Wspomaganie rozwoju analizatora słuchowego i wzrokowego w przedszkolu warunkiem sukcesu w czytaniu i pisaniu w szkole;
– Pomoc przedmedyczna.

Dzięki ukończonym kursom i warsztatom dokształcającym mogę w swojej pracy stosować różne metody wspierające rozwój dziecka. Szybko przekonałam się, że praca ta jest moim powołaniem. Przynosi mi ona ogromną radość, satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego.

Poznaj resztę Kadry

Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz Liceum

Agnieszka Majkowska

Koordynator ds. rekrutacji

Barbara Krajewska

Nauczyciel angielskiego

Justyna Żarnowska

Nauczyciel angielskiego

Dawid Opiłowski

NAUCZYCIEL ANGIELSKIEGO

Iwona Wysocka

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Danuta Wiśniewska

Sylwia Lenar

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Ewelina Łazarowicz

Aneta Szczepaniak

Katarzyna Cisło

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

Marcin Rychcik

Nauczyciel matematyki

Natalia Borowa

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Dobromił Błachowiak

nauczyciel informatyki i robotyki

Danuta Pawlikowska

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Patrycja Szumowska

Asystentka Zarządu

Joanna Wasiuk

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Martyna Wojtczak

Nauczyciel religii

Mikołaj Czarniecki

Nauczyciel języka polskiego

Anna Czopek

Nauczyciel języka hiszpańskiego Native Speaker

Anisley Planas Gonzalez

Nauczyciel muzyki

Hasmik Sahakyan

Nauczyciel plastyki i techniki

Beata Jaworowska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Ewelina Królak

Nauczyciel wychowania fizycznego

Kamil Sadowski

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Diego Molero Izquierdo

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Mateusz Gajdzicki

Nauczyciel wychowania fizycznego

Damian Korkosz

Nauczyciel wychowania fizycznego

Dariusz Ochmański

Nauczyciel języka niemieckiego

Monika Węglewicz

Nauczyciel biologii, przyrody, WDŻ

Marzena Wolska

Nauczyciel plastyki

Greta Wierzbięta

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Andrea Yamila Ortellado

Pedagog szkolny

Katarzyna Adamczuk

Psycholog szkolny, terapeuta

Olga Rostkowska-Wachowicz

Fizjoterapeuta, Terapeuta integracji sensorycznej

Paulina Smolińska

Psycholog szkolny, terapeuta INTEGRACJI sensorycznej

Anna Mikłasz

Logopeda

Magdalena Radulska

Logopeda

Ewelina Zielińska