Kadra
Kadra
Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), Terapeuta ręki.
Martyna Elmanowska

Ukończyłam studia magisterskie w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na kierunku Pedagogika Ogólna i Pedagogika wczesnoszkolna z elementami logopedii. Od 2018 roku jestem certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej i członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Pracę z dziećmi zaczęłam w 2010 roku jako nauczyciel wychowawca. W trakcie tych lat ukończyłam szereg kursów tj.:

– INTEGRACJA SENSORYCZNA I, II STOPIEŃ;
– POLSKIE STANDARYZOWANE TESTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ;
– TERAPIA RĘKI I,II STOPIEŃ;
– METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WG. WERONIKI SHERBORNE;
– ORIGINAL PLAY dr O.Fred Donaldson;
– DZIECIĘCA MATEMATYKA PROF. EDYTY GRUSZCZYK – KOLCZYŃSKIEJ;
– METODA DOBREGO STARTU;
– Sensoraki. Jak wspierać rozwój integracji sensorycznej u dzieci?;
– W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne;
– Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci w kontekście zaburzeń SI;
– Na drodze ku samodzielności. Tworzenie warunków rozwoju i systemu wsparcia dla dzieci z zespołem Aspergera i ich rodziców;
– Wspomaganie rozwoju analizatora słuchowego i wzrokowego w przedszkolu warunkiem sukcesu w czytaniu i pisaniu w szkole;
– Pomoc przedmedyczna.

Dzięki ukończonym kursom i warsztatom dokształcającym mogę w swojej pracy stosować różne metody wspierające rozwój dziecka. Szybko przekonałam się, że praca ta jest moim powołaniem. Przynosi mi ona ogromną radość, satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego.

Poznaj resztę Kadry
Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz Liceum
Agnieszka Majkowska
Nauczyciel angielskiego
Justyna Żarnowska
Nauczyciel angielskiego
Dawid Opiłowski
NAUCZYCIEL ANGIELSKIEGO
Iwona Wysocka
NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Danuta Wiśniewska
Sylwia Lenar
Ewelina Łazarowicz
Aneta Szczepaniak
Katarzyna Cisło
Marcin Rychcik
Natalia Borowa
Dobromił Błachowiak
Danuta Pawlikowska
Patrycja Szumowska
Pedagog szkolny
Katarzyna Wiktorowicz
Sekretarz Szkoły
Barbara Krajewska
Asystentka Zarządu
Joanna Wasiuk
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Martyna Wojtczak
Nauczyciel religii
Mikołaj Czarniecki
Nauczyciel języka polskiego
Anna Czopek
Nauczyciel języka hiszpańskiego Native Speaker
Anisley Planas Gonzalez
Nauczyciel muzyki
Hasmik Sahakyan
Nauczyciel plastyki i techniki
Beata Jaworowska
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Ewelina Królak
Nauczyciel wychowania fizycznego
Kamil Sadowski
Nauczyciel języka hiszpańskiego
Diego Molero Izquierdo
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Mateusz Gajdzicki
Nauczyciel wychowania fizycznego
Damian Korkosz
Nauczyciel wychowania fizycznego
Dariusz Ochmański
Fizjoterapeuta Terapeuta integracji sensorycznej
Paulina Smolińska
Nauczyciel języka niemieckiego
Monika Węglewicz
Nauczyciel biologii, przyrody, WDŻ
Marzena Wolska
Nauczyciel plastyki
Greta Wierzbięta
Nauczyciel języka hiszpańskiego
Andrea Yamila Ortellado
Psycholog szkolny, terapeuta
Olga Rostkowska-Wachowicz
Psycholog szkolny, terapeuta
Anna Mikłasz
Logopeda
Magdalena Radulska