Edukacja domowa
Oferta
01
NAUKA W DOMU
02
MATERIAŁY OD NAUCZYCIELI
03
MATERIAŁY OD NAUCZYCIELI
04
PROGRAM SZYTY NA MIARĘ
Dla kogo?
Dla tych, którzy większe postępy w nauce robią podczas indywidualnej edukacji
Dla tych, których mogą uczyć rodzice, starsze rodzeństwo lub krewni
Dla tych, którzy nie czują się komfortowo wśród rówieśników
Dla tych, którzy potrzebują indywidualnego podejścia
Co zapewniamy?
  • PODRĘCZNIKI ORAZ MATERIAŁY OD NAUCZYCIELI
  • MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W WYDARZENIACH I INICJATYWACH SZKOLNYCH
  • MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH
  • DOSTĘP DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ
  • INDYWIDUALNEGO KOORDYNATORA EDUKACJI DOMOWEJ
  • MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W TRZECH KONSULTACJACH W SEMESTRZE Z NAUCZYCIELEM DANEGO PRZEDMIOTU
  • MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA ZE WSPARCIA PEDAGOGA SZKOLNEGO
Egzaminy klasyfikacyjne
Klasa IV

JĘZYK POLSKI,
JĘZYK OBCY,
MATEMATYKA,
HISTORIA,
PRZYRODA,
INFORMATYKA

Klasa V

JĘZYK POLSKI,
JĘZYK OBCY,
MATEMATYKA,
HISTORIA,
BIOLOGIA,
GEOGRAFIA,
INFORMATYKA

Klasa VI

JĘZYK POLSKI,
JĘZYK OBCY,
MATEMATYKA,
HISTORIA,
BIOLOGIA,
GEOGRAFIA,
INFORMATYKA

Klasa VII

JĘZYK POLSKI,
DWA JĘZYKI OBCE,
MATEMATYKA,
HISTORIA,
BIOLOGIA,
GEOGRAFIA,
FIZYKA,
CHEMIA,
INFORMATYKA

Edukacja domowa - krok po kroku
01

ZAPISZ DZIECKO DO NASZEJ SZKOŁY – ZAZNACZ WŁAŚCIWY POZIOM EDUKACJI ORAZ WYBIERZ OPCJĘ „EDUKACJA DOMOWA”.

02

ZAPISZ DZIECKO DO NASZEJ SZKOŁY – ZAZNACZ WŁAŚCIWY POZIOM EDUKACJI ORAZ WYBIERZ OPCJĘ „EDUKACJA DOMOWA”.

03

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  • OPINIĘ PUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ – OD ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W OKRESIE PANDEMII NIE STOSUJE SIĘ WYMOGU POSIADANIA OPINII PORADNI
  • OŚWIADCZENIE RODZICÓW O ZAPEWNIENIU DZIECKU WARUNKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ
  • OŚWIADCZENIE RODZICÓW O ZAPEWNIENIU DZIECKU WARUNKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ