Klasy I-III

Oferta
 • Dwujęzyczność poprzez realizację wybranych treści z zakresu matematyki, przyrody oraz edukacji przez sztukę 
 • Język angielski w wymiarze 5h /tydz. plus 1 h z native speakerem, w ramach których uczniowie są przygotowywani do egzaminów Cambridge YLE (Starters, Movers, Flyers) 
 • zajęcia science 
 • 3 h / tydz. drugiego języka (do wyboru j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki) 
 • matematyka w kolorach klocków LEGO 
 • zajęcia z wychowania fizycznego – 3 godziny w tygodniu oraz możliwość zapisania dziecka na basen 
 • zajęcia szachowe 
 • podstawy robotyki 
 • indywidualizacja procesu uczenia (zajęcia Olimpic i Extra) 
 • autorski program wychowawczy TE Vizja „Zegar 12 wartości” 
 • projekty m.in. z zakresu edukacji klimatycznej, społeczeństwa obywatelskiego oraz kultury i sztuki 

Czesne obejmuje: 

 • opiekę nad dziećmi od 7:00 do 18:00, w tym świetlicową  
 • realizację podstawy programowej MEN oraz programu rozszerzonego TE Vizja, w tym 

z  języka angielskiego

 • Lekcje plastyki, muzyki, techniki, języków obcych, wychowania fizycznego oraz podstawy robotyki prowadzone przez nauczycieli przedmiotów. 
 • ofertę zajęć dodatkowych 
 • diagnozy oraz wsparcie pedagoga, psychologa szkolnego, logopedy, fizjoterapeuty, terapeuty integracji sensorycznej i metody Johansena

opłata rekrutacyjna obejmuje:

 • diagnozę wstępną  
 • diagnozę logopedyczną (na początku roku szkolnego) 
 • diagnozę wad postawy (na początku roku szkolnego)

opłaty dodatkowe:

 • podręczniki i dodatkowe materiały edukacyjne 
 • wyżywienie (dwudaniowy obiad i podwieczorek w postaci przekąski owocowo-warzywnej) 
 • mundurek szkolny 
 • dodatkowa karta dostępowa do budynku 
 • zajęcia dodatkowe spoza oferty proponowanej przez szkołę, w tym basenowe 
 • zajęcia specjalistyczne oferowane z ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TE Vizja 
 • egzaminy Cambridge i egzaminy z innych języków obcych 
 • licencja do dziennika elektronicznego 
 • koszt biletów do instytucji kultury oraz ewentualny transport  
 • wycieczki szkolne, zielone i białe szkoły, „Lato z Vizją”, „Zima z Vizją” 
 • ubezpieczenie NNW – opcjonalnie