klasy IV – VIII

Oferta
 • dwujęzyczność
 • język angielski w wymiarze 4h i 1h / tydz.  z native speakerem, w ramach którego uczniowie przygotowywani są do egzaminów Cambridge YLE (Starters, Movers, Flyers), KET, PET, First 
 • 3 h / tydz.  drugiego języka (do wyboru j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki)  
 • 5 h / tyg. matematyki 
 • w klasach VII i VIII przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty – 3h / tyg. (j. polski, matematyka, j. angielski) 
 • zajęcia z wychowania fizycznego – 4 godziny w tygodniu oraz możliwość zapisania dziecka na basen 
 • autorski program wychowawczy TE Vizja „Zegar 12 wartości” 
 • projekty m.in. z zakresu edukacji klimatycznej, społeczeństwa obywatelskiego oraz kultury i sztuki 

czesne obejmuje:

 • opiekę nad dziećmi od 7:00 do 18:00, w tym świetlicową 
 • realizację podstawy programowej MEN oraz programu rozszerzonego TE Vizja, w tym z  języka angielskiego
 • ofertę zajęć dodatkowych
 •  diagnozy oraz wsparcie pedagoga, psychologa szkolnego, logopedy, fizjoterapeuty, terapeuty integracji sensorycznej i metody Johansena

 

opłata rekrutacyjna obejmuje:

 • testy wiedzy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego 

opłaty dodatkowe:

 • podręczniki i dodatkowe materiały edukacyjne 
 • wyżywienie (dwudaniowy obiad i podwieczorek w postaci przekąski owocowo-warzywnej) 
 • mundurek szkolny 
 • dodatkowa karta dostępowa do budynku 
 • zajęcia dodatkowe spoza oferty proponowanej przez szkołę, w tym basenowe  
 • zajęcia specjalistyczne oferowane z ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TEVizja 
 • egzaminy Cambridge i egzaminy z innych języków obcych licencja do dziennika elektronicznego
 • koszt biletów do instytucji kultury oraz ewentualny transport  
 • wycieczki szkolne, zielone i białe szkoły, „Lato z Vizją”, „Zima z Vizją” 
 • ubezpieczenie NNW – opcjonalnie