Zasady rekrutacji

Rekrutacja
  • Rejestracja na stronie internetowej: https://zapisy.tevizja.pl/
  • Wpłata opłaty rekrutacyjnej
  • Diagnoza lub egzaminy wstępne (j. polski, matematyka, języka angielski)
  • Rozmowa kandydata i rodziców z Dyrektorem Szkoły po analizie wyników egzaminów wstępnych
  • Decyzja Dyrektora Szkoły o wpisaniu ucznia na listę danej klasy
  • Podpisanie umowy edukacyjnej przez rodziców

TE Vizja przyszłości Twoich dzieci

Wypełnij formularz on-line i rozpocznij proces rekrutacji